ข้อมูลผู้สมัครสมาชิก Partner

  ข้อมูลผู้สมัครสมาชิก (ผู้ที่สามารถติดต่อได้)

  ชื่อ-นามสกุล

  Email

  Tel.

  ข้อมูลบริษัท

  ชื่อบริษัท

  ที่อยู่จัดส่ง

  ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี

  เลขที่ผู้เสียภาษี

  เบอร์โทรสำนักงาน

  ช่องอัพโหลดเอกสาร “หนังสือรับรองนิติบุคคล” และ “ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. 20”