นโยบาย และ ขั้นตอนการรับเปลี่ยน เคลม และ คืนสินค้า

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน เคลม และคืนสินค้า

– การเปลี่ยน เคลม และคืนสินค้า ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม สามารถดำเนินการได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า

– การเปลี่ยนสินค้า สามารถดำเนินการได้ เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายโดย PlanetComm เท่านั้น / ไม่รองรับสินค้าที่จำหน่ายโดยร้านค้ารายอื่น (พร้อมใบเสร็จรับเงิน)

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน เคลม และคืนสินค้า ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 7 วัน ตามที่กำหนด

– การเปลี่ยน เคลม และคืนสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ รวมถึงป้ายสินค้า ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่ชำรุดเสียหาย

– สำหรับสินค้าที่มีการดำเนินการติดตั้ง โดย Planetcomm ถ้าพบปัญหา ภายใน 7 วัน ทาง PlanetComm จะส่งทีมช่างเทคนิค เข้าไปตรวจสอบปัญหา และหากตรวจพบว่าปัญหาเกิดมาจากการผลิต ทาง PlanetComm จะดำเนินการเรื่องเคลมสินค้าตามขั้นตอนต่อไป

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้า ก่อนพิจารณาดำเนินการรับคืนสินค้า

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดเปลี่ยน และคืนสินค้า โปรโมชั่น Clearance ทุกชนิด

 

การเปลี่ยน เคลม และคืนสินค้า สามารถทำได้สำหรับกรณีต่อไปนี้ :

– การจัดส่งสินค้าผิดรุ่น หรือ ผิดขนาด ให้กับลูกค้า

– จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้าโดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจาก กระบวนการผลิตสินค้า หรือ กระบวนการขนส่ง

– ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบ

 

 

ขั้นตอนในการดำเนินการเปลี่ยน เคลม และคืนสินค้า

สำหรับสินค้าที่จำหน่ายโดยร้านค้าของ PlanetComm

ลูกค้าสามารถติดต่อ เพื่อเปลี่ยน  เคลม และคืนสินค้า ได้ที่ Contact Center +66(0)2 792 2460 หรือ  ส่งอีเมล์มาที่ ecommerce@planetcomm.com

เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือ และให้คำแนะนำขั้นตอนในการเปลี่ยน เคลม และคืนสินค้า   โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินว่าการเปลี่ยน เคลม และคืนสินค้าของคุณตรงตามเงื่อนไขข้างต้น และเจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานรูปภาพสินค้า รวมถึงใบเสร็จเพื่อประกอบการพิจารณา หากสินค้าผ่านเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าสามารถส่งสินค้าที่ชำรุดมาที่ PlanetComm พร้อมทั้งแนบใบเสร็จค่าช้าจ่ายในการส่งสินค้า เพื่อให้ทาง Planetcomm โอนค่าส่งสินค้าคืนให้ลูกค้าต่อไป ส่วนในกรณีที่ไม่ได้แนบใบเสร็จค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้า ซึ่งไม่สามารถทราบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าได้นั้นทาง Planetcomm จะยึดตามอัตราค่าขนส่งสินค้าขาแรก (ผู้ขายส่งไปผู้ซื้อในครั้งแรก)

 

 

กรณีที่มีการคืนสินค้า

4.1 กรณีซื้อสินค้าโดยชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

การคืนเงินไปยังบัตรเครดิตจะอยู่ใน 30 วันทำการ ภายหลังจากได้รับการยืนยันการคืนสินค้าจาก PlanetComm อย่างไรก็ตามข้อมูลของรอบบิลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการบัตรเครดิตของลูกค้า

4.2 กรณีซื้อสินค้าโดยชำระเงินผ่าน Internet banking, ATM, ชำระเงินปลายทาง หรือผ่านทาง Counter ของธนาคาร ซึ่งในกรณีนี้ การคืนเงินจะอยู่ใน 30 วันทำการ ภายหลังจากได้รับการยืนยันการคืนสินค้าจาก PlanetComm

 

 

นโยบายการรับประกันสินค้า

ข้อกำหนด และ เงื่อนไข ตามรายละเอียดด้านล่าง:

บริษัทฯ รับประกันสินค้าประเภทอุปกรณ์และระบบสื่อสารไร้สาย สื่อสารใช้สาย ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ระบบโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสารดาวเทียมภาคพื้นดิน สื่อสารด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ระบบถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุแบบดิจิทัล ระบบรักษาข้อมูลไซเบอร์ และรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ เป็นระยะเวลา 1 ปี (หนึ่งปี) หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับระยะประกันที่ลูกค้าซื้อเพิ่ม โดยนับจากวันที่ได้รับสินค้า

 

ข้อยกเว้นการรับประกันสินค้า

1) การรับประกันสินค้าของทางบริษัทฯ จะยอมรับเมื่อลูกค้าได้ทำตามข้อแนะนำ, เงื่อนไขอื่น ๆ อย่างถูกต้อง

2) บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่มีข้อบกพร่อง ซึ่งเกิดขึ้นเพราะลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมสินค้าหรือไม่ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต

3) ข้อกฎหมาย

– บริษัทฯ จะรับผิดชอบเมื่อสินค้ามีการส่งซ่อม, เปลี่ยนสินค้า หรือการคืนเงินที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ เท่านั้น

– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่ได้ทำตามข้อแนะนำอย่างถูกต้อง หรือใช้งานผิดประเภท

– รายละเอียดตามที่กล่าวในขั้นต้น จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ศาลไทยมีสิทธิอย่างถูกต้องในการตัดสินคดีความใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยจะยึดถือระเบียบการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

 

 

นโยบายซ่อมสินค้าในช่วงระยะเวลารับประกัน

– กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะซ่อมสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่แผนกบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-792-2460 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น.

– กรณีที่สินค้ายังอยู่ในระยะการรับประกัน บริษัทฯ จะให้บริการลูกค้าโดย ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการนำส่งสินค้า เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซม ส่วนการนำส่งคืนให้กับลูกค้า บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งในการส่งสินค้าคืน โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

– กรณีที่ลูกค้าได้ซื้อบริการหลังการขายเพิ่มในส่วนการบริการเข้าซ่อมเมื่อได้รับแจ้ง (Onsite) หรือ บริการอุปกรณ์สำรอง (SWAP) เพิ่ม บริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานไปรับสินค้ากลับมาเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมแซม ทั้งนี้บริษัทฯ อาจคิดค่าใช้จ่ายในการนำส่งสินค้าคืนให้กับลูกค้า โดยค่าใช้จ่ายในการซ่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

– กรณีสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าต้องส่งสินค้ามาให้บริษัทฯ ตรวจอาการเสียเพื่อประเมินค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทคิดค่าใช้จ่ายในการประเมินตามประเภทของอุปกรณ์ และติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งค่าใช้จ่ายก่อนการซ่อม แล้วจึงดำเนินการซ่อมสินค้าภายหลังจากที่ได้รับคำยืนยันในการยอมรับค่าใช้จ่ายจากลูกค้าแล้วเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการนำส่งสินค้าคืนให้กับลูกค้า

– กรณีที่สินค้ายังอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน และบริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมหรือแก้ไขสินค้าที่ลูกค้านำมาซ่อมได้ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนแทนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกัน หรือรุ่นใกล้เคียงกัน หรืออาจเสนอลูกค้าเพื่อทำการ Upgrade เป็นสินค้ารุ่นที่สูงกว่า โดยลูกค้าจะชำระเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง