บริการติดตั้งอุปกรณ์ Video Conference/Telepresence Endpoint System

10,700 บาท85,600 บาท รวม Vat7%

สิ่งที่ไม่รวมในบริการการติดตั้งดังกล่าว
– การแก้ไขระบบ network และ firewall ภายในองค์กร
– License สำหรับ Endpoint บนระบบ Expressway หรือ UCM
– การ upgrade version หรือ firmware บนระบบ Expressway หรือ UCM

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.